Thời Khóa Biểu Lớp Sachi

Một ngày của bé ở Sachi’s House. Phụ huynh có thể download tại đây

Lưu ý:
1. Hoạt động ngoại khóa: Tiếng anh, Nấu ăn, Mỹ thuật, Âm nhạc, Yoga,….
2. Thực đơn mỗi tuần sẽ gửi chi tiết cho phụ huynh qua email.
**** Có thể thay đổi so với thực đơn chính tùy theo nguyên liệu của nhà nhà cung cấp ngày hôm đó
3. Chương trình dã ngoại hàng tháng sẽ gửi thông báo cho phụ huynh qua email