Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Sachi’s House là thực thi phương pháp Montessori để:

  • Tạo ra môi trường văn hóa hòa bình cho các bé, gia đình, giáo viên và cộng đồng trường.
  • Đồng hành với từng trẻ không chỉ trong khoảnh khắc mầm non, mà là sự kiến tạo cho nhân cách sau này của trẻ.
  • Giúp trẻ trở thành những con người tự lập, luôn khát khao học hỏi, và có thể trở thành những người góp phần tạo hòa bình trong cuộc sống này.

SỨ MỆNH 

  • Chuẩn bị môi trường học đầy đủ, chi tiết, và thẩm mĩ để trẻ có thể trải nghiệm ứng dụng thực tế.
  • Cung cấp cho trẻ các công cụ cần thiết, trong một môi trường chuẩn bị, trong nhà và ngoài trời, để thúc đẩy niềm vui học tập, hình thành tính tự lập, trật tự trong cuộc sống của trẻ.
  • Hỗ trợ trẻ khám phá bản thân và mục đích của mình và giúp họ vượt qua những trở ngại ngăn cản trẻ trở thành người lớn mà trẻ dự định hay mong muốn.

GÍA TRỊ

  • Tại trường SACHI’S HOUSE Montessori chúng tôi tuân thủ triết lý giáo dục Montessori, triết lý giáo dục và thực hành giảng dạy của bà Maria Montessori đã được nghiên cứu, ứng dụng và có bằng chứng khoa học.
  • Là nhà giáo dục Montessori, chúng tôi cam kết giáo dục toàn bộ con người.
  • Chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu học tập và sự hiểu biết về thế giới.

Chúng tôi luôn tôn trọng trẻ và luôn coi trọng:

1. Học thông qua việc chơi và thực hành trải nghiệm

2. Tính tò mò, độc lập và theo dòng chảy phát triển tốt nhất của cá nhân trẻ.

3. Sự đồng cảm và lịch sự

4. Tính đa dạng và hòa đồng

5. Tương tác với gia đình và cộng đồng của chúng tôi.