Lớp Sachi Từ 2.5 tuổi đến 5 tuổi

“Trẻ độ tuổi 0-6 sở hữu một dạng trí tuệ đặc biệt – “Trí Tuệ Thẩm Thấu”. Năng lực trí tuệ vô tận đó giúp trẻ học ngôn ngữ, hoàn thiện khả năng vận động, xây dựng hệ thống trật tự nội tại. Maria Montessori qua quan sát nhận ra rằng trẻ cũng trải qua Các Giai Đoạn Nhạy Cảm trong quá trình phát triển của mình. Đó là những giai đoạn trẻ bị thu hút một cách đặc biệt đến những trải nghiệm có trong môi trường để hấp thụ kiến thức hay những kỹ năng cụ thể nào đó. Nhưng giai đoạn đó xảy ra với tất cả các em bé trên thế giới trong khoảng độ tuổi tương ứng và giúp các em dành thời gian để phát triển tối đa một kỹ năng hay hấp thụ kiến thức cụ thể.

[envira-gallery id=”448″]

Trẻ ở độ tuổi 3-6 trải qua quá trình tự xây dựng chính mình. Việc áp dụng các triết lý Montessori và các đồ dùng được thiết kế đặc biệt hỗ trợ khả năng hấp thụ kiến thức và bước tiếp trên con đường tự xây dựng chính cái tôi của mình.

Chương trình học 3-6 gồm 4 lĩnh vực chính: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ và Toán học. Các hoạt động Mỹ Thuật, Âm nhạc, Khoa học, Địa lý, và Nghiên cứu Văn hóa cũng quan trọng không kém. Việc hấp thụ văn hóa là động lực phát triển chính trong giai đoạn phát triển đầu tiên.”

(Theo Hiệp hội Montessori quốc tế )

[envira-gallery id=”396″]